För ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Mitt första anförande som oppositionsborgarråd i Stockholms stad blev i kommunfullmäktiges budgetdebatt. Här är ett utdrag av mitt anförande.

”Kära stockholmare och ledamöter i kommunfullmäktige. Jag är glad att stå här i talarstolen som alldeles nyvalt borgarråd och ser fram emot två dagar av öppna och intressanta debatter.

Över hela landet, i Europa och framför allt här i Stockholm växer de gröna liksom önskan om en kraftfull grön omställning. Det är uppenbart att fler och fler ser den gröna omställningen till ett hållbart samhälle, inte som ett hot utan som en positiv möjlighet.

Miljöpartiets vision är ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm. Vi vill att det ska vara lätt att leva klimatsmart och miljövänligt samtidigt som alla människors lika rättigheter garanteras i en levande demokrati.

För Miljöpartiet är det viktigt att ta ett långsiktigt ansvar, oavsett om vi sitter i opposition eller i majoritet. Därför presenterar vi ett budgetförslag där alla satsningar är fullt finansierade på ett seriöst sätt. I en osäker global ekonomi är det viktigt att göra nödvändiga investeringar för att stärka Stockholm på lång sikt, utan att äventyra ekonomin på kort sikt. Det är att ta ansvar. Därför väljer vi att ta ut minst ur stadens ekonomiska reserver av alla partier i Stockholms stad och föreslår en försiktig och väl avvägd skattehöjning med 40 öre.

Som en av många föräldrar i Stockholm vill jag vara säker på att våra skolor klarar av att ge alla elever rätt förutsättningar att nå så långt de bara kan. Vi satsar på specialpedagoger, elevhälsa, genuspedagoger och modersmålsundervisning. Vi vill satsa på dem som har en nyckelroll till att varje barn kan bli sett och lyckas i skolan. Därför skapar vi ett realistiskt utrymme för lärares löneökningar i det gröna budgetförslaget.

Stockholms stad har ett stort ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Dessutom har staden en stor möjlighet att visa ledarskap och gå före i klimatarbetet. Vi föreslår en miljard till klimatsatsningar som gör Stockholm mer hållbart, såväl miljömässigt som ekonomiskt. Bland annat genom satsningar på solenergi på stadens tak och en ny biogasanläggning. Med solenergisatsningen skapar vi nya jobb, vi sänker stadens energikostnader och vi tar ett stort kliv mot ett hållbart Stockholm med minskad klimatpåverkan.

Vårt mål är att 70 % av stadens matavfall ska samlas in och omvandlas till biogas. I varje stockholmskök ska det vara lätt att sortera sitt matavfall och veta att jag med den enkla handlingen gör en verklig insats för klimatet och miljön. En modern miljöpolitik ser nya och växande företag som en motor i att både skapa arbetstillfällen och samtidigt hitta lösningar på flera av de klimat- och miljöproblem vi står inför. I ett modernt och miljövänligt Stockholm blir innovationer inom miljöteknik till gröna jobb för stockholmarna.

För att Stockholm ska kunna ta ett ledarskap i klimatarbetet måste det blir enklare och snabbare att ta sig fram till fots, på cykel och med kollektivtrafik. Vi satsar 150 miljoner per år i tio år på att utveckla ett sammanhängande nät av cykelvägar, bygga bort trängsel och höja trafiksäkerheten för cyklister. Vi vill marknadsanpassa gatuparkeringarna, så att de som väljer att inte ha bil slipper subventionera parkeringsplatser. Genom att minska ytan som tas upp av parkerarde bilar, skapas utrymme för cykelvägar, kollektivtrafik eller grönytor.

Vi vill bygga minst 15 000 bostäder under mandatperioden. Vi kräver att minst var femte ny bostad i Stockholm ska vara byggd för unga och studenter. Det ska byggas i första hand på redan exploaterad mark för att behålla så mycket som möjligt av värdefulla grönytor.

I stadsplaneringen vill Miljöpartiet att stockholmarna ska bjudas in i ett tidigt skede. Om fler får komma till tals tidigare i processen får vi bättre planer och färre överklaganden. Men viktigast av allt – vi får det Stockholm som stockholmarna vill ha.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: