Bromma parkstad: 50 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser

Stockholm växer, bostadsbristen är akut och det råder stor brist på byggbar mark. Vi behöver ta kraftfulla tag för att komma till rätta med bostadsbristen. Inom tre år kan vi börja omvandla Bromma flygplats till Bromma parkstad som rymmer minst 50 000 bostäder, över 100 000 invånare och upp till 30 000 arbetsplatser.

 Vi kan konstatera att staden sitter på en fantastisk tillgång, en otrolig resurs som vi är skyldig att använda för att minska bostadsbristen. Antalet invånare växer i både länet och i Stockholms stad. Länsstyrelsen i Stockholm menar att bostadsbyggandet i länet de kommande åren måste fördubblas och att det totala nytillskottet bör ligga på runt 20 000 bostäder per år. Bostadsbristen i Stockholm är särskilt svår för unga och studenter. Med Bromma parkstad vill Miljöpartiet möta befolkningsökningen genom att bygga fler bostäder som samtidigt ger hög livskvalitet, tillgång till ren luft och en bullerfri miljö.  20 procent av bostäderna är öronmärkta för unga och studenter och 10 procent för funktionsnedsatta.

 Bromma parkstad är en stadsdel som är klimatsmart och som tar hänsyn till stadens ekologiska fotavtryck. Utgångspunkten är att den nya stadsdelen bidrar till fler bostäder och samtidigt skapar förutsättningarna för klimatsmarta transporter och som också har som ambition att minska själva byggandets klimatpåverkan.

 Bromma parkstad är Stockholms nya miljöstadsdel med ett eget unikt kretsloppstänkande och med den senaste och bästa miljötekniken. De gröna miljöerna, gång- och cykelmöjligheterna, områdets parker och de nya spårförbindelserna gör stadsdelen till ett enkelt och klimatsmartval för ett växande Stockholm.

 Det finns inga formella hinder som gör att vi inte skulle kunna omvandla Bromma flygplats till fler bostäder. Den moderatledda majoriteten säger att de vill bygga fler bostäder men kan inte säga var. De menar också att vi genom att stänga ned Bromma flygplats  hindrar Stockholms internationella kontakter och skadar Stockholms tillväxt. Det stämmer inte. Idag jobbar 170 personer på Bromma flygplats och 90 % av alla flyg från Bromma är inrikes. Det ska ställas mot de 30 000 nya arbetsplatserna som Bromma parkstad skapar, de cirka 25-30 miljarderna som staden får i intäkter, de skatteintäkter som Stockholms stad får in från de 100 000 invånarna i Bromma parkstad och inte minst de 50 000 nya bostäderna som hjälper Stockholm att klara av den svåra bostadsbristen.

Nej, det enda som behövs är politisk vilja. Vi behöver fler bostäder nu, Bromma parkstad är en del av lösningen.

3 kommentarer

  1. […] På Bromma flygplats får vi plats med 50000 bostäder och 30000 arbetsplatser i det vi kallar Bromma Parkstad. […]

  2. Martha järnefors · · Svara

    Ja.
    Vad väntar Ni på. Gör det bara. Lös problemet.
    Best Regards Martha/blivande bioenergitekniker.

  3. […] Bromma Parkstad – The proposed neighborhood at the current airport site, Image source: Daniel Helldén […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: