Borgarråden Kevius och Ankersjö far med osanning i offentliga dokument

Buller xJag har funderat fram och tillbaka ett tag nu. Och jag kan inte komma fram till något annat än att alliansen hellre ljuger än slipper erkänna att de har gjort fel. Politisk hederlighet har förbytts till skumraskaffärer.

Detta har hänt: Bostadsministern Stefan Attefall tillsatte i januari 2013 en utredning med uppdrag att ändra bullerreglerna så att det kan byggas mer i bullerutsatta lägen. Frågan är hur allmänheten ska tåla mer buller. Utredningen skulle titta på väg, industri och flygbuller. Det är dessutom bråttom. Mandatperioden tar snart slut. Utredningen tillsätts den 24 januari och ska vara klar den 31 augusti samma år.

Som underlag till utredningen begär regeringen att Naturvårdsverket och Boverket  tillsammans ska bestämma sig för hur flygbullerfrågan ska hanteras. Det finns nämligen två olika rekommendationer. En från Naturvårdsverket och en från Boverket. De är oense om hur allvarligt höga ljud över 70 decibel är utanför bostäder. Det som kallas flygbuller vid uteplats.

Myndigheterna ska alltså försöka jämka sig. Naturvårdsverket anser att tre till fem gångers överskridande av maxvärdet per dag är acceptabelt ur hälsosynpunkt. Boverket å sin sida anser att 30 gånger är den nivå som är rimlig ur bostadsförsörjningssynpunkt. Resultatet av deras gemensamma arbete blir att de inte blir överens. Man meddelar regeringen att man inte kan enas. De enas dock om att flygbuller är skadligt och att även forskningen bekräftar att så är fallet.

Den statliga utredningen får då problem; två expertmyndigheter kan inte enas. Lösningen blir att utredaren lägger fram ett första betänkande som begränsas till att behandla väg- och industribuller. Det betänkandet heter Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet, SOU 2013:57. Där föreslås vissa förenklingar för just väg- och industribuller. Flygbullerfrågan kommer först en dryg månad senare i ett eget betänkande som heter Flygbuller och bostadsbyggande, SOU 2013:67.

Utredningen konstaterar att Naturvårdsverket och Boverket är oense. Betänkandet konstaterar också att forskningen visar att man kan få fysiska och psykiska problem av flygbuller. Det står till exempel att vid fem överskridanden av maxbullernivån 70 dba per dag blir 16 procent störda. Vid 6-14 gånger blir dubbelt så många störda och därutöver är det oförsvarligt.

Utredningen väljer en enkel väg ur denna komplikation. Man lägger gränsen för antalet överskridanden av maxbullernivån 70 decibel vid 16 stycken flygplansöverflygningar per dag. I utredningen är det svårt att hitta någon egentlig motivering och det strider dessutom mot den forskning som man refererat till tidigare.

Utredningen föreslår dessutom ett undantag från lagförslaget om överskridandet 16 gånger per dag. Undantaget är där vi bor: Stockholms stad. Stockholm undantas helt från reglerna. Ingen bullergräns alls i Stockholm!

Varför gör man detta? Jo, annars skulle man inte kunna bygga i Stockholm och samtidigt ha kvar Bromma flygplats. Bromma som flygplats är oförenligt med miljölagstiftningen.

Men i Bromma flygplats ligger för stora intressen. Att flyga från centrala Stockholm går enligt utredningen före allmänhetens hälsa.

I utredningen konstateras att 100 000 personer i Sverige är störs av flygbuller. Av dessa bor 80 000 i Stockholms stad. Därför ges Stockholm ett undantag. Runt Arlanda är ungefär 4 000 störda. Men lägre antal föranleder inte undantag enligt utredningen: ”När det gäller Arlanda flygplats är ett sådant undantag i vart fall inte motiverat med hänsyn till hälsointresset (SIC!)”.

Vad händer då politiskt i Stockholms stad

Men hur ska då Stockholms stad förhålla sig till en utredning som föreslår att stockholmarna ska behöva tåla det som ingen annan i landet tål? Ingen vill ta i den delikata frågan att en utredning konstaterar
1) att flygbuller är skadligt

2) att Stockholm är mest utsatt för flygbuller

3) och att Stockholm får ett generellt undantag. (Bromma får inte röras.)

Stadens moderata majoritet väljer att inledningsvis bara svara på den första utredningen som behandlar väg och industribuller (SOU 2013:57). Det kommer aldrig upp något ärende om flygbuller trots att regeringen sänt utredningen på remiss till staden. Internt i staden remitteras utredningen till de centrala nämnderna som Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden m.fl. Ingen tar dock upp frågan, det vill säga svarar på remissen. Majoriteten som håller i dagordningen väljer att hålla borta remissen från de politiska församlingarna. (Undantaget är Fastighetsnämnden som internt råkar svara på den, men skriver att den egentligen inte berör deras nämnd. Vilket f.ö är helt korrekt).

Till slut när regeringens remisstid gått ut kommer ett ärende om flygbullerutredningen till oss politiker i kommunstyrelsen. I vart fall i rubriken. Borgarråden Regina Kevius och Per Ankersjö (stadsbyggnadsborgarrådet och miljöborgarrådet) står som ansvarig politiker. Det märkliga är att ärendet inte nämner vilka bullerregler utredningen föreslår. Och den nämner inte att Stockholms stad föreslås få ett generellt undantag. Trots att staden är den enda staden i landet som får ett undantag tar man inte upp detta. Den stad som föreslås får det mest långtgående undantag som existerar låtsas om som det regnar.

Men i det mycket allmänt hållna och undflyende anförandet av Kevius och Ankersjö finns några ord som nog kommer gå till historien: ” Inom de kommande tio åren förväntas staden växa med ytterligare drygt 100 000 personer och därför måste stadens ljud och stadens behov av flera bostäder gå att kombinera”.

Den mycket kontroversiella frågan om att ge den mest bullerutsatta platsen i landet ett undantag (och det trots att staden är mer än väl försörjd med flyg vid Arlanda) nämns inte. Att forskningen visar att buller i allmänhet och flygbuller i synnerhet är ett hälsoproblem nämns inte. Att Naturvårdsveket anser att man inte bör göra på detta sätt nämns inte. Att forskningen visar att barns kognitiva förmåga påverkas om de utsätts för denna typ av höga flygbuller nämns inte.

Ansvariga borgarråd Per Ankersjö och Regina Kevius sätter sina namn under en direkt mörkning av äventyrandet av stockholmarnas hälsa.

Men det räcker inte här. Det har hänt än mer saker. I kommunstyrelseärendet ges sken av att Miljöförvaltningen tillsammans med bland annat Stadsbyggnadskontoret har analyserat utredningen och författat ett utlåtande. Det hänvisas till en gemensam tjänsteskrivelse i ärendet som ska behandla flygbullerutredningen. Men det har aldrig skett. Den skrivelse som hänvisas till behandlar inte flygbullerutredningen och kan inte ha gjort det. Den var redan färdig när flygbullerutredningen lämnade utredarens hand.

Så vitt jag kan förstå betyder detta att stadens högsta ansvariga, borgarråden för Miljö- o hälsa och Stadsbyggnad låtit påskina att en av staden gjord analys av flygbullerutredningen finns. De har dessutom i stadens offentliga handlingar påstått att man sammanfattat den analys som aldrig gjorts.

Stockholm styrs idag av representanter som far med osanning i officiella handlingar i syfte att dölja att man går med på att låta stockholmarna leva i en ljudmiljö som Naturvårdverket, den statliga utredningen och beprövad vetenskap vet är skadligt. För att slippa erkänna att man är med på att lyfta bort bullerrestriktionerna runt Bromma flygplats skapar den Moderatledda alliansen i Stadshuset vilseledande och i princip osanna beslutsdokument.

De timmar jag letat i dokumentet och försökt förstå hur det hela har gått till har gjort mig upprörd och häpen. Jag vet inte vad som gör mig mest förtörnad i denna historia. Att man struntar i Stockholmarnas hälsa eller att man ljuger om det? Jag tror ändå det måste vara lögnen. Vi företräder olika partier med olika människosyn. De tycker på ett sätt, vi på ett annat. Bromma flygplats och dess buller går före för alliansen. Jag kan förstå att det är deras politiska vilja. Men det måste man väl i så fall stå för? Det kan man väl inte ljuga om i offentliga dokument?

—————————-

Utredningen Flygbuller och bostadsbyggande, SOU 2013:67 Läs speciellt kap. 5.

Kommunstyrelsens handlingar i detta ärende från den 13 november 2013 finns ännu inte upplagda men kommer ligga här.

Naturvårdsverket om flygbuller

Om Naturvårdsverket och Boverkets gemensamma rapport

DN om frågans hanteringen

3 kommentarer

  1. […] En statlig utredning fastställer att 1) flygbuller är skadligt 2) Stockholm är mest utsatt för flygbuller i landet och 3) Stockholm får ett generellt undantag.  Den detaljerade och betydligt mer deprimerande versionen kan ni läsa här. […]

  2. […] två tidigare inlägg A, […]

  3. […] Läs om den moderata majoritetens hantering av flygbullret här. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: