Därför håller vår vision om Bromma

Hur löser vi bostadsbristen i Stockholm? Som ett svar på den frågan tog vi i Miljöpartiet i Stockholms stad för några år sedan fram ett visionsdokument Bromma Parkstad där vi visade att en enorm markresurs centralt i staden som upplåts åt flyg bättre kan användas till att lösa en del av bostadskrisen.

Ett markområde nästa lika stort som Östermalm vilket ägs av Stockholms stad hyrs ut för en spottstyver till staten för flygverksamhet. Vi ville visa att man på platsen kan få in upp till 50 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser. Samtidigt kan flyget dirigeras till Arlanda

Debatten har efter det handlat om huruvida flyget kan flytta från Bromma till Arlanda. Idag har regeringen utsett en samordningsperson Anders Sundström som har till uppgift att reda ut möjligheten att flytta flygtrafiken från Bromma till Arlanda och bygga citynära bostäder i bostadsbristens Stockholm. Utredningen ska vara klar senast oktober 2016.

Efter att överflyttningsfrågan avklarats har nu debatten övergått till om det går att bygga stora mängder bostäder på Bromma. Senast i denna debatt är Stockholms handelskammares något dystopiska skrift ”Därför håller inte bostadsplanerna på Bromma”.

Att det går utmärkt att bygga bostäder på Bromma bemöter inte handelskammaren. Därom är nämligen alla ense. Istället har de tagit vårt visionsdokuments siffra 50 000 som den stora nöten att knäcka.

Är 50 000 möjligt att bygga?

Handelskammaren listar några olika problem: fastighetsmarkandsekonomi, bygglogistik och täthet. Där är huvudspåren. Det är intressanta och viktiga frågor som har en allmängiltighet i tider av stor bostadsbrist.

Om vi börjar med täthet.

Vårt förslag är ett visionsdokument som visar hur man skulle kunna tänka runt bebyggelse på Bromma flygplats. Vi har räknat på 185 ha mark inget annat. Runt denna yta av 185 ha finns ett ganska stort område med kullar, grönområden och koloniområden. Totalt kan med denna ytan ses som ca 270 ha. Vi har dock kalkylerat på den lägre siffran.

Av de 185 ha mark som är tänkt att bebyggas är siffran 600 000 kvm som anges i rapporten den yta som husen tar. Man skulle kunna kalla det för fotprint. Det är 1/3 av markytan. Resterande är gårdsmark, parker, gator och några boulevarder.

Bebyggelsen är tänkt att vara i snitt 6-8 våningar men variera mellan 3- 16 våningar.

Räknar man fram ett expolateringstal för Bromma Parkstad blir det ca 3. Exploateringstal är storleken på områdets totala markyta delat i den totala golvytan som byggs. För vissa delar av Södermalm ligger talet på 2,5 och för Gamla stan liksom Hagastaden sägs exploateringstalet vara hela 4.

Talet 3 är högt men det är inte orimligt. Räknar man dessutom med grönområdena runtomkring minskar exploateringstalet drastiskt.

Man kan också jämföra Bromma Parkstad med andra områden utifrån ytan. På tex Årstafältet är en ny stadsdel planerad. Årsta påminner om vår Brommaplan i den planerade varierade höjden. Om man räknar med 6000 bostäder på Årstafältet (senaste budet från staden) på en yta av ca 30 ha blir det 200 lägenheter per ha. Bromma landar på 270 lägenheter per ha. Men att räkna på detta sätt innebär att man inte tar hänsyn till lägenhetsstorlekarna utan bara antalet lägenheter. I Bromma är tanken att det ska byggas yteffektiva lägenheter. Om det görs i Årsta vet vi inte. Detta gör jämförelsen problematisk.

Låt oss exemplifiera med en jämförelse mellan Östermalm och Hornstull. Hornstull har ett stort antal små lägenheter. Östermalm stora våningar. Lät säga att det i ett hus finns fyra ettor på 30 kvm per våningsplan vid Hornstull och en mindre våning på 120 kvm per våningsplan på Östermalm. Husen har 5 våningsplan. Det blir 20 mot 5. På samma markyta. Vilken stadsdel är tätast?

Men om vi skulle utgå från samma våningsantal som i Årsta landar vi på ca 37-40 000 lägenheter på Bromma. Det är fortfarande en ansenlig del och ett mycket viktigt tillskott till stadens bostadsförsörjning. Och Stockholm har ett skriande behov av bostäder.

Oavsett alla dessa beräkningar är det viktigt att påpeka att vi inte har sett det som vår uppgift att ta fram ett färdigt förslag eller detaljplan. Vi visar på möjligheter. Det finns nu ett uppdrag i Stockholms stads budget till förvaltningarna att påbörja planeringen för bostäder på Bromma flygplats. Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har ett gemensamt uppdrag att i år påbörja denna planering. Ett första steg har tagits. Förvaltningarnas arbete kommer pågå i flera år. Vilka exploateringstal som man till slut anser lämpligt och landar i återstår att se. Det är kontorens uppgift inte vår.

Återkommer till de andra frågorna.

En kommentar

  1. B. Lagerqvist · · Svara

    Med M+S i allians i stadsbyggnads- och infrastrukturfrågor kan MP ha hur många visioner som helst. I går 19/2 var MP f.ö. med om att besluta om att lägga ut en detaljplan för det på alla sätt miljöstörande projektet Nobel Center på Blasieholmen där kulturarvet i form av den särskilt kulturhistoriskt värdefulla hamnmiljön raseras (bl.a. ska Tullhuset från 1876 rivas). Detta beslut togs på ett undermåligt och för exploatören Nobelhuset AB partiskt och med sakfel behäftat tjänstemannautlåtande. MPs representanter tyckte att detta var OK med motiveringen att ärendet ska ut på samråd !!!!” MPs handlande vittnar inte bara om enskilda misstag utan om ett tidstypiskt mönster; demokratiproblem, bristande respekt för kulturmiljön och på otillräcklig statlig kontroll av de riksintressen som ska förvaltas till nästa generation.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: