Kraftiga trafikminskningar i städerna

I samband med att trafikverket släppte den mörkade rapporten om klimatscenariot för trafikområdet förra veckan har det nu framkommit att det finns ytterligare rapporter, underlagsrapporter som på ett tydligare sätt bryter ned hur åtgärder och trafikminskningar måste fördelas över landet. Allt för att Sverige ska klara sitt klimatmål på trafikområdet. Det är regionala analyser.

Den viktigaste rapporten är Regionalisering Klimatscenario som färdigställdes redan i höstas men dolts.

Där framgår, som också kan läsas om i SvD idag, att Stockholm, Göteborg och Malmö måste minska sin biltrafik med 30 procent fram till 2030 räknat på nivåerna för 2010. Detta är nytt och mycket viktiga siffror. 30 procent betyder att vi måste ställa om våra städer rejält.

Vi måste kraftigt bygga ut kollektivtrafiken, cykelinfrastrukturen och skapa ett transportsnålt samhälle där vi bygger täta städer. Vi klarar helt enkelt inte omställningen med enbart snålare bilar och nya drivmedel. Vi måste bygga våra städer annorlunda och vi måste se över den planering och de projekt på trafikområdet som redan har beslutats. Hur går de ihop med klimatmålen? Detta är vårt ansvar.

Vi har i Stockholms stad sedan 2015 parallellt med att trafikverket tagit fram rapporter (som visserligen hållits hemliga) arbetat med att konkretisera åtgärder i utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 utifrån Stockholms förutsättningar.

Vi i Stockholms stad vill ta vårt ansvar för att uppnå målen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och en stad fri från fossila bränslen till år 2040. Som enskild kommun har vi flera av de styrmedel som är avgörande för att uppnå målen, men det kräver även i all väsentlighet att den nationella transportplaneringen tar sitt ansvar. Det visar den rapport staden arbetat med och det visar den nu redovisade rapporten  Regionalisering Klimatscenario liksom (2016:043) med all tydlighet.

I Stockholmsregionens tätortsområden behöver biltrafiken enligt Trafikverkets rapporter minska med 30 procent, samtidigt som styrmedel och investeringar sker för att ställa om fordon och bränslen. Detta är en utmaning som regering, riksdag och trafikverket, tillsammans med kommuner och regioner inte kan blunda för.

Rapporten Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgasermed fokus på transportinfrastrukturen (2016:043) måste tillsammans med Regionalisering klimatscenario (2015/10215809) vara den utgångspunkt som det fortsatta arbetet med en nationell plan för transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029 nu tar.

Rapport Regionalisering Klimatscenario
Länk till klimatrapporten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: