Länkar om transportsektorn och klimatarbetet

Detta blogginlägg innehåller länkar till olika utredningar som är kopplade till frågan om Östlig förbindelse, Trafikverkets klimatarbete och statliga utredningar. Helt enkelt relevanta rapporter knutna till artikeln i DN den 27 december 2016.

 

Trafikverkets klimatrapporter

Trafikverket 2012:105: Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål och vägen dit. Underlagsrapport. 2012-10. Trafikverket 2012:105.

Trafikverket 2014:137: Trafikverkets klimatscenarier Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energieffektivisering och Begränsad klimatpåverkan. 2015-01-26. Trafikverket 2014:137.

WSP/TRV 2016/18483: REGIONALISERING KLIMATSCENARIO, WSP, 2015-11-05, Rapportnummer 2015/10215809, Diarienummer: TRV 2016/18483. Refereras som nedbrutet underlag i Trafikverket 2016:043, s. 21 och bilaga 1 s. 94.

Trafikverket 2016:043: Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på transportinfrastrukturen. 2016-02-18. Publikationsnummer: 2016:043. ISBN: 978-91-7467-929-8. Utgör underlag för MMB. Se MMB bilaga 7 eller s. 746f.

Trafikverket 2016:111: Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser – ett regeringsuppdrag. Trafikverket 2016:111. 2016-06-30. Bygger bland annat på Trafikverket 2016:043. Se not 1 s. 6, not 2 s. 9 och s. 13.

 

Trafikverkets övriga dokument

Trafikverket/Lena Erixon: Remissvar på Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om en klimat- och luftstrat6egi för Sverige, SOU 2017:47. 2016-10-19. Dnr 2016/59516

 

Statliga utredningar

FFF/SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013.

MMB/ SOU 2016:47: En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Delbetänkande av Miljömålsberedningen. SOU 2016:47. Stockholm 2016. Bygger till del på Trafikverket 2016:043.

 

Rapporter om Östlig förbindelse

Trafikverket 2013/15692. Åtgärdsvalsstudie – Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö, Stockholms län. 2013-05-24. Diarienummer: TRV 2013/15692.

Trafikverket 2015: PRELIMINÄR RAPPORT Östlig förbindelse. Underlag till Sverigeförhandlingen. Sammanfattande rapport. Mars 2015.

Trafikverket 2015/39424: Trängselskatt med Östlig förbindelse. Underlag till Sverigeförhandlingen. Version 23 september 2015. 2015-09-23. TRV 2013/39424

Trafikverket 2016: 076: RAPPORT Östlig förbindelse, Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016. 2016-04-08. Trafikverket 2016:076.

Trafikverket 2016:101: FINANSIERINGSLÖSNINGAR FÖR ÖSTLIG FÖRBINDELSE. Underlag till Sverigeförhandlingen. Sammanfattande rapport 2016-06-16. TrV 2016:101.

SLL/SL 2015-0497: Utredning av kollektivtrafik i Östlig förbindelse. September 2016. 2016-09-12. SL 2015-0497

Trafikverket 2016/81743: SAMRÅDSUNDERLAG, Östlig förbindelse, Stockholm och Nacka kommuner, Stockholms län. Väg- och järnvägplan 2016-10-18. TRV 2016/81743.

 

Övriga myndigheter

Naturvårdsverket: Östlig förbindelse, samråd om betydande miljöpåverkan (TRV 2016/81743). NV-07364-16. 2016-11-25.

 

,

2 kommentarer

  1. […] Länkar till rapporter hittar ni här! […]

  2. […] Här finns en sammanställning av trafikrelaterade klimatrapporter. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: