Snacka går ju! – Apropå trafiken och klimatmålen

När vi i Sverige pratar om hur vi ska bete oss för att klara våra åtaganden när det gäller klimatmålen brukar svaren bli att vi ska ligga i framkant. Men när det kommer till handling blir det inte riktigt samma ljud i skällan.

Inom transportsektorn är Trafikverket en nyckelspelare. Myndigheten har tagit fram ett antal dokument om hur man bör hantera klimatfrågan. Det svar som har levererats är biodrivmedel, teknikutveckling och minskad biltrafik.

Samtidigt som detta sägs planerar och bygger Trafikverket nya motorvägar. Jo, det går ju på tvärs mot klimatåtagandena. Men de ser behovet. Fler vill ju köra bil. I Stockholms län ligger prognoserna på närmare 50 procents ökning av biltrafiken de närmaste 13 åren. Det planeras därefter…

Från statens sida säger man att vi ska vara en av Sveriges första fossilfria välfärdsnationer 2045. Den statliga utredningen Miljömålsberedningen (MMB) säger att vi till 2030 ska minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Det motsvarar enligt utredningen 80 procents reduktion till 2030 i bil och lastbilssektorn. För att detta ska nås krävs mellan 10 och 20 procents trafikminskning till samma år. Parismålet kräver det.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon säger i sitt remissvar till MMB att målet 70 procent är en för lågt ambition. Mer behövs. Generaldirektören säger också att det tillkommande transportbehov som kommer behövas skall tas inom gång, cykel och kollektivtrafik. Inte inom biltrafik. Detta för att vi ska klara klimatmålen.

Okej… hur kan man då planera för ytterligare en motorväg, denna gång en Östlig förbindelse i Stockholm för 20 miljarder, vars syfte är att möjliggöra en trafikökning i stockholmsregionen med hela 50 procent?

 

—–

Läs min debattartikel i DN.

Länkar till rapporter hittar ni här!

14 kommentarer

 1. Malin Gibrand · · Svara

  Stort tack för att någon från Stockholms stad äntligen vågar ifrågasätta Trafikverkets planering av Östlig förbindelse. Att planeringen av Östlig Förbindelse får fortgå är häpnadsväckande. Bara de utredningsmedel som finns avsatta (2 MRKR) skulle kunna upgradera och avsevärt förbättra framkomlighet och kapacitet i hela det regionala stombussnätet eller på liknande sätt bidra till utveckla ett regionalt snabbcykelnät. Att det inte ens finns ett utredningsalternativ med enbart kollektivtrafik i Östlig förbindelse är också förvånansvärt. Har själv deltagit i Trafikförvaltningens utredning av kollektivtrafik i Östlig förbindelse som underlag till Sverigeförhandlingen.
  Hoppas på att fler stämmer in i kritiken mot Trafikverket.
  Mvh Malin Gibrand

  1. Daniel Helldén · · Svara

   Tack!

 2. Håkan W · · Svara

  Hej Daniel.
  När det snackas så mycket om att minska trafiken och förbättra kollektivtrafiken så undrar jag varför man inte vidtar de ganska enkla åtgärderna att prioritera kollektivtrafiken och minska antalet byten för kollektivtesenärerna? Vad jag tänker på är kollektivkörfält ända in till city på de stora trafikkederna. Varför ska de resenärer som gör uppoffringen (som det trots allt innebär) att välja kollektiva färdmedel tvingas till byten vid Gullmarsplan, Danderyds sjukhus, Slussen, Brommaplan mfl ”bara” för att bilisterna som till 70-90% sitter ensamma i sina bilar ska kunna köra så smidigt som möjlig hela vägen in till (eller igenom) city???
  Om ett körfält blir reserverat för kollektivtrafik på de stora lederna så att många av bussarna smidigt kan köra ända in till city samtidigt som det blir besvärligare att ta privatbilen och tjänstebilen in så kommer det med största sannolikhet leda till att ännu fler väljer kollektivtrafik. Dessutom skulle det innebära att kapaciteten på de befintliga bussterminslerna (som blir kvar, för alla vill ju inte resa in till city)
  inte skulle behöva byggas ut, trots en kraftig ökning av antalet kollektivresenärer. Självklart behöve en del ytterligare åtgärder tex i city där området kring Centralen delvis måste avlysas helt för privattrafik (tex Klarabergsgatan som skulle kunna fungera som en bussterminal i city!) samt inköp av fler bussar (vilket ju går relativt snabbt att genomföra). Reaktionerna från bilisterna kommer självklart inte bara vara positiv, men åtgärderna sänder ju en tydlig signal om att det kollektiva resandet prioriteras och att bilen tar man inte in till city i onödan….

 3. Håkan det skulle teoretiskt kunna göras. det tittas just nu på att dra tvärgående stombussar den vägen och det skulle kanske kunna kombineras. Men bilarna är ett problem. Och var vi ska ta vägen med alla bussar i city. Klarabergsgatan skulle troligen korka igen vilket skulle stoppa busstrafiken i innerstan.

  1. Håkan W · · Svara

   Hej igen!
   Jag är övertygad om att det är lösbart, men varför inte börja genom att testa i lite mindre skala. Låt Nynäsvägen få kollektivkörfält hela vägen in till city även genom Söderledstunneln. När Klarabergsgatan redan är avstängd kan ju ev förberedelser för extra busshållplatser göras. Dessutom skulle en reduceradbuss trafik på Gullmarsplans bussterminal vara utmärkt när arbetena med tunnelbaneutbyggnaden kommer påverka området. Jag vet att väldigt många väljer bort bussarna till city pga tvärstoppet över Skamstullsbron och genom Söderledstunneln….
   Ska vi få till ett rejält ändrat resemönster måste ni politiker fatta besluten som gör det mer attraktivt. Och snabba resor=attraktiva resor. Betydligt viktigare än vad månadskortet kostar!!!!

   1. Malin Gibrand · ·

    Trafikförvaltningen, Trafikverket, Stockholms stad och Solna stad tittar just nu på att skapa ett stråk för genomgående stombusstrafik inom arbetet ”Grönt ljus stombuss” – utvecklingen av ett regionalt stombussnät med god framkomlighet. Det skulle bl a innebära nya busskörfält längs Nynäsvägen, Klarastrandsleden och Solnavägen, nya bussramper vid trafikplats Gubbängen och Gullmarsplan, genomgående busstrafik via Cityterminalen, signalprioritering mm. Åtgärderna skulle ge betydande restidsvinster för bussresenärerna, över 15 minuter för en bussresa i högtrafik mellan Tyresö och City. Den samlade effektbedömningen visar att åtgärderna har mycket god samhällsekonomi, varje satsad krona ger minst 5 kronor tillbaka. Åtgärderna skulle öka kapaciteten i kollektivtrafiksystemet och både avlasta Bussterminalen vid Gullmarsplan och grön tunnelbana mellan Gullmarsplan och City.

   2. Håkan W · ·

    Hej!
    Det Malin skriver om låter ju verkligen som det jag efterlyser! Kanonbra!
    Finns det någon tidplan (OBS realistisk, inte en glädjetidplan) för när det kan komma att genomföras? Vilka är de juridiska hinder som kan finnas eller är det mest en fråga om att våga fatta besluten även om det kan medföra kritik från bilisterna??

 4. Daniel Pettersson · · Svara

  Hej!

  Först och främst måste jag på en gång erkänna att jag inte håller med dig om princip någonting. Är dock övertygad om att man kan ha ett produktivt samtal ändå.

  Ett par funderingar:

  Tror du att den faktiska trafiken kommer öka med 50% till 2030? Tror du att den kommer öka öht? Och om du tror att den kommer öka till den grad att leden skulle bli ekonomiskt försvarbar, vore det inte bättre att, för miljön och innevånarnas välmående, bygga den då?

  Jag och min sambo bor i Årsta och vi jobbar båda två i norra delen av stan. Jag har tjänstebil(ingår i jobbet, kan inte välja bort den) och hon har en vanlig bil. Hon skulle egentligen inte vilja ha bil, och vi testade ett halvår utan, men det gick helt enkelt inte ihop rent tidsmässigt.

  Trängselavgiften på Essingeleden och den nyligen införda boendeparkeringen där vi bor gör att våra kostnader har ökat med cirka 22-24 tusen kronor på årsbasis bara under 2016. Tycker du att det är rimligt?

  Om man nu vill att folk ska åka mer kollektivt än bil. Är det inte att börja i fel ände när man endast straffar bilister istället för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv? Jag har bott i Stockholm i hela mitt liv och jag upplever att kollektivtrafiken är sämre och dyrare nu än någonsin. Har jag fel? Exempelvis har tiden det skulle ta att åka kollektivt fram och tillbaks till mitt jobb ökat med cirka 40 minuter det senaste året.

  Jag upplever mig oönskad av staden jag bor i. Det är en väldigt trist känsla.

  Tacksam för svar.

  Daniel Pettersson

  1. Hej Daniel!
   För det första säger alla klimatanalyser och rapporter att trafiken inte får öka om vi ska klara klimatmålen. Det kan vara en linje att låssas om att det inte är ett problem och bygga vägen. Jag stödjer inte den linjen. Jag tycker det är rimligt att vi tar ansvar. Jag tycker också att det ska finnas en ärlighet i debatten.

   Vägen är tänkt att byggas för en kraftig trafikökning. Detta bör trafikverket säga. De bör också säga att om man följer deras egna slutsatser om trafiken, att den ska minska, blir vägen ett enormt problem trafikstyrningsmässigt, klimatmässigt och ekonomiskt. Varför bygga en väg som om vi ska minska trafiken blir ekonomiskt oförsvarbart?

   Ja man bör bygga ut kollektivtrafiken. Det är på gång och mer kommer. Om vi låter bli Österleden finns pengar till ytterligare motsvarande en till två nya tunnelbanelinjer eller någon annan kollektivtrafik man vill ha.

   Trängselskatterna finns för att hålla tillbaka trafiken. Den behövs och är rimlig. Tyvärr behövs mer men det är inte jag ansvarig för utan riksdagen. När det gäller parkeringen är det också nödvändigt med avgift. Vi behöver få ordning på trängseln i staden, öka antalet lediga p-platser och försöka få bilägarna att själva ta ansvar för parkeringen. Staden växer så mycket att det inte är möjligt att fortsätta med fri parkering.

  2. Malin Gibrand · · Svara

   Det finns i dagsläget varken beslut om genomförande eller säkerställd finansiering. Det pågår framtagande av en avsiktsförklaring mellan berörda parter som underlag för politiska beslut. Parallellt undersöks möjliga finansieringslösningar, både i nationell plan och länsplan som är under revidering. Även stadsmiljöavtalen är aktuella för denna åtgärd. Trafikverket undersöker även möjligheten för en större andel statlig medfinansiering är den 50 % som normalt används eftersom åtgärden framförallt gynnar invånare utanför Stockholms stad med arbets i Stockholm eller Solna. Mar om det arbete som bedrivs inom Grönt ljus stombuss kan du läsa på följande sidor. Där kommer även avsiktsförklaring presenteras när den finns antagen.

   http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-vaxer-med-stockholm/Okad-framkomlighet-for-stombussarna/

   http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/gront-ljus-stombuss/

 5. Att straffa privatbilismen jämt är nog inte rätt väg att gå. Folk kommer sent ställa bilen då kollektivtrafik, cykel promenera fungerar aldrig för alla. Så bygga östra länken tror jag gör bra nytta då den avlastar city och essingeleden med trafik från nynäsvägen och nacka/värmdö. Ett sådant projekt tar ju sin lilla tid och teknikuutvecklingen står inte still. Tror att även du Daniel är med på tåget och tror på utveckligen mot helt fossilfria bilar, lastbilar och bussar.
  Ny teknik kommer nog underlätta samåkning, tex. självkörande bilar, delnings tjänster. Så Östra länken skulle garanterar minska trängseln och korta pendlingstiden. Men åtgärder för kollektivtrafik behövs säkert med.

  1. Hej Tony!
   Nej teknikutvecklingen kommer inte stå stilla.Det vet alla och i Stockholm arbetar vi på att understödja den. Inte minst genom att skapa förutsättningar för elbilsladdning. Vi har det nu som krav vid bostadsbyggen och i våra garage installeras nu alltid en viss andel laddplatser.

   Men det som all tillgänglig forskning visar är att det inte kommer att bara lösas med teknikutveckling. Det krävs en viss trafikminskning. Nationellt inte så stor, ca 10 procent. Men vi kan inte öka trafiken på det sätt som prognoserna gör gällande.

   Idag säger man att en bil håller i snitt i 20 år. Om vi ska nå målen om fossiloberoende fordonsflotta 2030 och stadens mål om fossilfrihet 2040 utan att minska biltrafiken måste i princip alla bilar som köps från idag vara av den typen att de är fossilfria eller fullt ut kunna gå på fossilfritt bränsle. I och med att biobränsletillgången är begränsad rent fysiskt måste troligen 30-40 procent vara el. I och med att det redan gått 7 år av de 20 till 2030 och andelen elbilar idag är ca 0,3 promille måste alla bilar som säljs inom ett år vara elbilar. Sannolikheten att det inträffar är nog närmare noll.

   1. Det är bra med mål, men det är just vad de är, en målbild. Sikta mot månen och nå trätopparna iallafall. Utan mål finns än färre incitament att ändras. Jag brukar säga att nå verklig förändring så måste man lagstifta, att enbart tro på att människor bryter sina gamla vanor genom att informera fungerar aldrig fullt ut. Så här finns en massa verktyg både nationellt och lokalt för lagstiftaren att ta till. Och jag åtminstone är säker på att 2030 så finns det alternativ för istort sett de flesta att kunna gjort ett bra miljöval utan att tumma på friheten och praktikaliteten när det kommer till bilen. Och inte bara den klassiska bilden av en personbil. Elektrifieringen leder ochså fram till nya transportsätt, cyklar, moppar och andra fortskaffningsmedel som inte trängs till den grad som bilen gör idag.
    Så enbart se till hur det var igår och göra prognoser utifrån det är nog vanskligt idag.
    Jag är av uppfattningen att en ringled runt stockholm är en god investering för framtiden.
    Så piska och morot så blir morgondagen ochså ljus för vår fina stad.

  2. En del i den kritik som jag framför handlar om den resistens som finns inför de resultat som framtagna rapporter visar. Unisont sägs det att det inte räcker med teknik o biodrivmedel. Vad vi vet är att vi inte kan dagtinga med klimatfrågan. Den är inte förhandlingsbar. Att då gå på att det nog löser sig håller inte. Det skulle nog klassas som ansvarslöst.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: