Här döljs den 50 procentiga trafikökningen

När Östlig förbindelse presenteras av Trafikverket och dess förespråkare sägs att den leder till en marginell trafikökning. Detta är inte korrekt. Det är fel på två sätt:

  • Läser man rapporterna noga framgår det tydligt att man bygger analyserna på en 50 procentig trafikökning till 2030. Det är sålunda inte utifrån dagens nivå som Östlig förbindelse ökar trafiken utan när trafiken redan har ökat kraftigt. Hur mycket trafik den skulle generera vid dagens nivåer vill de aldrig benämna.
  • Läser man rapporterna ännu noggrannare framgår att staden aldrig skulle klarar en 50 procentig trafikökning utan att Österleden byggs. Den behövs för att en 50 procentig trafikökning ska vara möjlig. Utan leden skulle trafiksystemet krascha vid de nivåerna. Östlig förbindelse är nyckeln till en stark trafiktillväxt inte lösningen på låsningar i nuvarande system.  Detta vill man inte prata om.

 

Jämför följande två stapeldiagram. De kommer ur samma rapport: RAPPORT Östlig förbindelse, Trafikanalys och nyttor. Trafikverket 2016:076.

 

diagram-1Källa:  Trafikanalys och nyttor.  Trafikverket 2016:076. s. 20

 

Den första visar enligt Trafikverket hur lite trafik Östlig förbindelse genererar (inducerad trafik). Här framhålls ingen generell trafikökning utan det är det lilla röda skiktet i stapeln de vill att vi ska titta på. Men om man jämför med nedre diagrammet framgår vad det handlar om. Den nedre visar tydligt att man utgår från att trafiken är 50 procent högre 2030. Trafikmängden ”2030 hög” i nedre diagrammet är samma som i det övre diagrammet dvs siffran 45 milj fkm. Ökningen från 30,4 till 45,2 är en 50 procentig ökning.

Övre diagrammet ser oförarglig ut med en tillsynes marginell ökningen av trafiken genom Östlig förbindelse. Men förutsättningen för att kunna ha de höga nivåer som de visar är att Östlig förbindelse byggs. Systemet är nämligen redan nu i centrala delar fullt. Det röda skiktet är bara en teoretisk extra ökning i ett system som i princip är fullt och kommer av att det finns mer yta att ställa bilarna på. Östlig förbindelse är förutsättningen för en enorm trafikökning.

 

diagram-2Källa:  Trafikanalys och nyttor.  Trafikverket 2016:076. s. 19

 

Låt mig citera från några av Trafikverkets rapporter om varför de finns ett behovet av Östlig förbindelse som inte handlar om den lilla procenten de vill göra gällande:

I dag [2016] är stora delar av transportsystemet hårt utnyttjat och maxkapaciteten i flera delar av systemet är uppnått, speciellt i Stockholms läns östra del. Samrådet s. 3

Därutöver erhålls också andra nyttor [av Östlig förbindelse], som är svårare att beräkna, men som är väl så viktiga. Till exempel den nytta som består av att systemet inte kollapsar. (Notera att detta handlar om läget när trafiken ökat med 50 procent). Trafikanalys s. 23.

I takt med att regionen växer och fler har behov av att använda transportsystemet ställs krav på att föreslagna åtgärder också bidrar till ökad kapacitet i transportsystemet, annars möts inte den kommande efterfrågan [vilket 2013 anges som en 80 procentig trafikökning]. Åtgärdsvalsstudien s. 6

Stora delar av trafiksystemet i Stockholmsregionen är idag [2013] hårt utnyttjat. Under högtrafik har kapacitetstaket nåtts i stora delar av systemet. Det ryms helt enkelt inte mer trafik, vare sig i spår- eller vägnät. Åtgärdsvalsstudien s. 15.

Även Södra länken har kapacitetsproblemen då trafiken utvecklats omkring 50 procent mer än prognoserna visade vid öppnande 2004. Åtgärdsvalsstudien s. 27.

 

Slutligen kan jag inte låta bli att återupprepa att motorvägen kräver en enorm trafikökning för att vara (skenbart) samhällsnyttig.

 

 

—-

SAMRÅDSUNDERLAG, Östlig förbindelse, Stockholm och Nacka kommuner, Stockholms län. Väg- och järnvägplan 2016-10-18. TRV 2016/81743.

Åtgärdsvalsstudie – Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö, Stockholms län. 2013-05-24. Diarienummer: TRV 2013/15692.

RAPPORT Östlig förbindelse, Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016. 2016-04-08. Trafikverket 2016:076.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: