Hållbara städer

Skriver på SvD-debatt tillsammans med Ulf Kamne (Gborg) och Märta Stenevi (Malmö) om hur vi i MP driver på för hållbara städer.

Missade ni artikeln? Läs nedan:

 

Vi driver på för hållbara städer

Moderna och klimatsmarta storstäder är framtiden. Städer där det är lätt att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik och som har attraktiva och levande stadsmiljöer. Därför ägnar vi varje dag till att ställa om städerna. Vi arbetar för ett ökat stadsliv och trivsammare miljöer med mänskliga möten på gator och torg. Städer med fler bostäder där det är lika nära till service som till parker och naturområden.

Sedan 1950-talet har i princip all stadsplanering i våra tre städer utgått ifrån att bilarna per automatik blir fler när städerna växer. Det ledde till samhällen där många blev beroende av bil och att staden och vägarna utvecklats utifrån bilen – när man istället borde ha gjort precis tvärtom.

En bil står parkerad i genomsnitt 97 procent av tiden och en p-plats tar upp 15 kvadratmeter. I Stockholm finns nästan 43 000 parkeringsplatser bara i innerstaden. Tänk vilken yta som går åt till stillastående fordon. Ytor som istället kan användas till att bussen kommer fram snabbare, till bostäder, till parker, till uteserveringar och ett mer levande stadsliv för människor.

För att nyttja stadens ytor på bästa möjliga sätt måste vi prioritera annorlunda. Att snabbt och lätt kunna ta sig fram med cykel, kollektivtrafik främjas framför biltrafik. Det är en omprioritering som vi har påbörjat i våra tre städer och som vi nu fortsätter.

I Stockholm har vi tagit bort p-platser så att stombussarna kommer fram snabbare och vi har infört en helt ny parkeringsplan för hela staden för att styra om parkeringen till våra många och ofta tomma p-hus.

I Göteborg har vi byggt om centrala gator till cykelfartsgator och arbetar för att minska antalet parkeringsplatser.

I Malmö förbereder vi för pendeltåg på Kontinentalbanan, bygger busskörfält och fler cykelbanor.

I alla tre städerna har vi infört ett hyrcykelsystem som ska komplettera kollektivtrafiken och göra det enklare att byta mellan bussar, tåg och cykel och smidigt ta sig fram i staden utan bil.

Vi ställer om trafikleder till bostadsområden och trevliga stadsmiljöer. I Göteborg ska exempelvis den överdimensionerade Dag Hammarsköldsleden byggas om och på sikt ge 30 000 bostäder, uteserveringar, arbetsplatser och parker. Genom att skapa täta och gröna städer får vi trevligare, säkrare och renare platser att bo och röra oss på. Genom smartare sätt att resa kommer vi snabbare till målet, och kan samtidigt minska vår klimatpåverkan.

En hållbar stad måste inte bara ställa om till att bli fri från fossilbränslen. Den behöver även anpassas för att klara de klimatförändringar som redan är här. I våra tre storstäder är byggtakten för bostäder just nu den högsta sedan miljonprogrammets dagar på 1970-talet. Vi bygger alltså mer än på 40 år. Och då gäller det att bygga rätt.

I Frihamnen, en helt ny central stadsdel nära älven i Göteborg, byggs en helt klimatanpassad stadsdel med höga stråk för att förhindra översvämningar. I Malmös nya stadsdelar Hyllie och Västra Hamnen testas nya sätt att sänka energiförbrukningen. Träd och gröna tak dämpar trafikbuller, renar luft, minskar risken för översvämningar och bidrar till en stad som är bra för hälsan.

Genom att bo fler på en mindre yta skapas underlag inte bara för bättre kollektivtrafik utan även för mer kultur och service. I Stockholm arbetar vi med projektet levande Stockholm där vi skapar fler gågator och mer liv och rörelse. Vi har också antagit en strategi för ett grönare Stockholm som innebär att de fantastiska grönområden vi har ska rymma fler funktioner för både sociala möten och fysisk aktivitet. Alla ska ha nära till parker och naturområden. Därför har vi i Göteborg börjat ställa tydliga mätbara krav på grönska vid nybyggda bostadsområden och för att säkra barnens plats i den täta staden har vi i Malmö infört riktlinjer för utemiljön i skolor och förskolor.

I städerna finns en enorm potential för grön omställning, en omställning som drivs av Miljöpartiet. Det är i städerna vi har möjligheten att gå före och visa vägen. Genom en offensiv miljö- och klimatpolitik skapar vi en framtidstro inte bara nu utan även tio, femtio och hundra år framåt. Vi fattar beslut för en utveckling som går mot renare luft, levande stadsmiljöer och smidigare infrastruktur. I Stockholm, Göteborg och Malmö visar vi att det går att kombinera ett rekordhögt bostadsbyggande med att bygga en tät, grön, hållbar stad. Starten har redan gått. Nu fortsätter vi resan.

Daniel Helldén (MP)

trafikborgarråd Stockholms stad

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och miljö, Göteborgs stad

Märta Stenevi (MP)

kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service, Malmö stad

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: