Vi klarar inte luftvärdena för kvävedioxid i Stockholm

I dagens DN finns en artikel om historiskt bra luft i Stockholm. I den sägs att vi 2017 klarade miljökvalitetsnormens (MKN) årsmedelvärde för kvävedioxid. Vi ska därmed ha klarat EUs gränsvärden för Kvävedioxid.

Det är positivt att luften blir bättre. Det innebär att färre dör en förtida död och färre barn och äldre blir sjuka av tex astma och allergier. Men fortfarande blir folk sjuka och dör en förtida död på grund av Stockholms luft. Detta är även anledningen till att fortsätta med arbete att uppnå frisk luft i Stockholm.

I rapporten som hänvisas till står det samtidigt att 2017 var ett blåsigt år vilket troligen är en viktig orsak till de låga värdena. Kvävedioxiderna vädras ut. En annan faktor kan vara mindre utsläpp. Idag kan man inte fastställa vad som är centrala orsaken.

Rapporten säger även att trots stora förbättringar av luftkvaliteten så behöver den fortsatt förbättras för att minimera inverkan på Stockholmarnas hälsa. Forskningsresultat under senare år förstärker bilden av att negativ hälsopåverkan sker redan vid låga halter, dvs. långt under miljökvalitetsnormernas gränsvärden.” (sid 5)

Vidare framgår i rapporten att ska staden klara miljökvalitetsnormen av kvävedioxid i hela staden måste utsläppen från vägtrafiken minska ytterligare. Trängselskatt, höjda p-avgifter och miljözoner för lätta fordon är exempel på åtgärder som kan bidra till detta.” (sid 6)

Enligt Naturvårdsverket (s. 49) klarar man inte MKN bara för att man klarat det ett år. Det måste ske flera år i följd. Detta för att man vet att ett enskilt års låga värden kan bero på bland annat avvikande väderförhållanden.

2011 klarade vi värdena. Före 2011 gjorde vi det inte och inte heller 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 men 2017. Därmed kan man inte säga att vi klarar gränsvärdet.

Till detta ska föras att även om vi skulle klara de lagstadgade gränsvärdena så är det inte bra luft. När man går under MKN är det inte en tröskel som gör att nu är luften hälsosam utan det är en fallande skala av hur dålig luften är. Under gränsen 40 mikrogram/m3, säg 39,  är luften i princip lika illa och skadlig som vid 40.

Vi har även ett mål som kallas Frisk luft som riksdagen antagit. Dvs det är inte en lagstadgad tvingande gräns utan ett mål. Detta ska klaras 2020. Vi kommer under inga omständigheter klara det.

 

Rapporten från SLB-analys

Naturvårdsverkets Luftguiden: Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Handbok 2014:1.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: