Höga nivåer av kvävedioxider skadar barnens lungor

I diskussionen om miljözoner så får jag ofta frågor kring hur stor hälsoeffekten egentligen är, och hur väl belagt det är att dålig luft är dåligt för hälsan. Den dåliga luften handlar i synnerhet om höga nivåer av kvävedioxider, det utsläpp som är nära förknippat med dieselbilar.

Att det finns ett samband mellan dålig luft och hälsan inte minst för barn, sjuka och äldre är otvetydigt. Bara i Sverige beräknas 7600 förtida dödsfall ske årligen på grund av exponering från kvävedioxider och partiklar, detta till en samhällsekonomisk kostnad på 56 miljarder varje år. Östra Sveriges luftvårdsförbund har gjort bedömningen att kvävedioxiden ensamt står för cirka 1000 förtida dödsfall per år i Stockholms län.

Förtida dödsfall kan vara svårt att förhålla sig till, då en sjukdomsbild är något komplext och människors hälsa såklart påverkas av många olika faktorer. Forskningen visar dock även på konkreta negativa hälsoeffekter för barn på grund av luftföroreningar. Bland annat beskriver Naturvårdsverket ett tydligt samband mellan luftföroreningar och antalet akutbesök för astma hos barn. Det finns också studier från Los Angeles i USA som visat att lungorna hos barn i förorenade områden växte långsammare jämfört med de hos barn som växte upp i renare delar av staden. När luften förbättrats och luftföroreningarna minskat så finns också motsvarande samband, då lungtillväxt hos barn mellan 11 och 15 år då förbättrats.

Men vi behöver inte luta oss mot internationell forskning för att se att barnens lungor drabbas av höga nivåer av kvävedioxider. I den så kallade BAMSE-studien av 4000 barn i Stockholm visades också en negativ påverkan på lungorna hos 8- och 16-åringar, som under sitt första levnadsår bodde i mer förorenade områden, det vill säga även vid de jämförelsevis låga föroreningshalter som finns i Stockholm.

Ofta återkom då frågan, även om forskningen visar på att barnens lungor drabbas av dålig luft och höga nivåer av kvävedioxider, hur säkra kan ni vara på att det verkligen är personbilstrafiken som är källan till de här utsläppen? I en alldeles färsk rapport från Naturvårdsverket så konstaterar de att är ”vägtrafiken som står för den högsta andelen utsläpp för samtliga föroreningar förutom svaveldioxid där sjöfarten står för den högsta andelen” samt att ”utsläppen av kväveoxider från dieselbilar minskar fortfarande inte, utsläppen har fördubblats mellan 2011 och 2018”. I samma rapport skriver Naturvårdsverket att ökade utsläpp från dieselbilar beror på att antalet dieselbilar, som generellt sett har betydligt högre utsläpp av kväveoxider än bensinbilar, har ökat kraftigt. De konstaterar också att ”trots att bensin- och dieselbilar stod för ungefär lika stora andelar av resorna, räknat i km år 2018, var utsläppen från dieselbilar mer än fyra gånger högre än utsläppen från bensinbilar”.

Det är också så att dieselbilar rent generellt släpper ut mycket mer i verklig körning än körcykeln, Naturvårdsverket konstaterar att ”dieselbilar i klassen Euro 6 som klarar kraven för typgodkännande, har utsläpp i verklig körning som i genomsnitt är cirka fem gånger högre än kravnivåerna” (Naturvårdsverket 2019 s. 88) . Även om nyare dieselbilar är bättre än äldre, så är det mycket bättre för både klimatet och luftkvaliteten om den som ska köpa ny bil köper en elbil än en dieselbil eller bensinbil, vilket jag skrivit om tidigare bland annat här.

Barn, sjuka och äldre är särskilt känsliga för dålig luft och höga utsläpp av kvävedioxider. Forskningen är tydlig med att särskilt barns lungkapacitet försämras av höga utsläpp av kvävedioxider. Det är dieselbilarna som står för en stor del av utsläppen av kvävedioxider. Vi vet att Hornsgatan är den gata i Stockholm som historiskt haft de största problemen med dålig luft och höga nivåer av kvävedioxider. Därför är det bra för barnen och för alla stockholmares hälsa att vi nu äntligen inför miljözon 2 på Hornsgatan.

 

IVL och Umeå Universitet på uppdrag av Naturvårdsverket, 2018: Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts.

Östra Sveriges luftvårdsförbund, 2018: Exponering av luftföroreningar inom Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Naturvårdsverket, 2017: Luft och Miljö, barns hälsa.

Naturvårdsverket, 2019: Utsläpp av luftföroreningar i Sverige.

Artikel i DI: Din nästa bil måste gå på el.

 

3 kommentarer

  1. Anders Öström · · Svara

    Istället tvingar ni dessa ”smutsiga” bilar att ta långa omvägar förbi de områden med lägre inkomst. Så endast de med starkt kapital ska kunna bo i stan samt passera staden.
    Det finns bättre sätt att omdirigera folks vanor än förbud och lagar. Ni kanske skulle se över reducerad skatt på bilar som är miljövänligare. Inte subventionerade Teslor som endast rika vinner på.

    1. Jag kan inte se att det blir en omflyttning till områden med lägre inkomnst. Den stoar effekten blir sannolikt att fler väljer att köpa en nyare bil. Flera av dessa kommer välja en elbil eller en laddhybrid. Andra väljer bara en nyare bil. Subventionen av laddhybrider, elbilar och gasbilar är bra politik då det riktar in köparna mot det som får den bästa effekten på både luften och klimatet. Att det skulle vara endast Teslor har inte längre någon grund. Idag finns det ett stort antal bilar som gå på el som är på väg ned i pris under 300 000kr och det finns begagnade för ännu lägre pris.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: