Miljözoner – så här ser det ut i andra städer i Europa

I den svenska debatten framstår ibland miljözoner som något märkligt – en anomali. Men när vi kikar på våra grannländer runt om i Europa så märker vi att det snarare är tvärtom. Många stora städer i EU har miljözoner, och flera av dessa har mer långtgående miljözoner än vad som nu införs i Stockholm.

Den 15 januari infördes den första miljözonen i Sverige för lätta fordon på Hornsgatan i Stockholm. Den gata i staden som har störst problem med dålig luft, med höga nivåer inte minst av kvävedioxider. Studier visar att dålig luft har negativ påverkan på lungorna på barn, även vid de relativt låga nivåer av luftföroreningar som finns i Stockholm.[1] Vad har man då gjort för att komma åt detta problem i andra länder?

London

Under flera år diskuterades i London att införa en miljözon för lätta fordon. Redan 2008 infördes en första Low Emission Zone. Denna miljözon berör främst bussar och lastbilar och motsvarar därför ungefär miljözon 1 i Sverige.

Ett förslag om en miljözon för lätta fordon lades först fram av nuvarande premiärminister Boris Johnson när han var borgmästare i London 2008- 2016 vilket sedan genomfördes av hans efterträdare, socialdemokraten Sadiq Khan, och trädde i kraft i april 2019. Denna miljözon för lätta fordon heter Ultra Low Emission Zone och motsvarar ungefär miljözon 2 i Sverige, det vill säga liknande det som nu införts på Hornsgatan på Södermalm.

I Ultra Low Emission Zone måste bensinbilar uppfylla euro 4-standard och dieselbilar euro 6-standard.[2] Uppfyller man inte kravet kan man fortfarande köra in i området men måste betala drygt 150 kronor per dag i miljözonsavgift. Uppepå detta kommer trängselskatt på 140 kronor. Alltså totalt 290 kronor per dag för de smutsiga bilarna. Det innebär i princip att bensinbilar äldre än 2006 och dieselbilar äldre än 2015 hålls borta från att köra inom miljözonen. Ultra Low Emission Zone gäller i centrala London och kommer från oktober 2021 att utökas både norr och söderut.

Efter att Ultra Low Emission Zone infördes så har antalet fordon med stora utsläpp i centrala London minskat från 35 600 till 23 000[3], samtidigt så har utsläppen minskat med 20 procent i centrala London[4].

I vissa delar av London har en hårdare reglering, Ultra Low Emission Streets, införts. Detta motsvarar miljözon 3, här får bensinbilar och dieselbilar inte alls köra, och enbart nyare hybridbilar och elbilar är alltså välkomna på dessa gator.[5] Regleringen gäller 07.00-10.00 och 16.00-19.00 och syftar till att göra det renare, enklare och säkrare att gå och cykla i området.

Tyskland

Det var i Tyskland som dieselgate, där stora biltillverkare fuskat med redovisningen av utsläpp från dieselbilar, blev som störst. Miljözoner fanns i Tyskland även innan dieselgate, men har införts i fler städer efter att det omfattande fusket med redovisningen av utsläpp blev känt.

Idag har många tyska städer miljözoner. Det handlar idag framförallt om två olika typer av miljözoner:

Den äldre typen av miljözon kräver att en bil är utrustad med grön dekal. Det innebär att dieselbilar måste nå upp till kraven för euro 4 för att få köra inom miljözonen.[6] Euro 4 blev standard i januari 2006. Runt 70 tyska städer har krav på grön dekal. Det gäller till exempel Bonn, Bremen, Dortmund, Freiburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, München, Nürnberg, Osnabrück och Heidenheim samt stora delar av Berlin.[7]

Det finns även en nyare typ av miljözon, vilket kräver att en bil är utrustad med blå dekal.[8] Det innebär att dieselbilar måste nå upp till kraven för euro 6 för att få köra inom miljözonen. Det betyder att dieselbilar måste vara registrerade senast 2015 för att få köra inom miljözonen. Denna typ av miljözon ställer alltså samma krav på dieselbilar som den svenska miljözon 2 kommer att göra från juli 2022. I Tyskland finns denna miljözon i Düsseldorf och i Stuttgart, där både Mercedes-Benz och Porsche har sina huvudkontor, på vissa gator i Berlin[9] samt i ytterligare 15 tyska städer.[10]

Frankrike

I Frankrike finns två typer av miljözoner, dels permanenta (ZCR) och dels dynamiska miljözoner (ZPA). Huruvida en bensin- eller dieselbil får köra in i någon av zonerna beror inte bara på bilens euro-klassning utan även på hur många som sitter i bilen, om den har en miljödekal etc.[11] Permanenta miljözoner (ZCR) finns bland annat i Paris, Lille, Grenoble och Strasbourg. Tillfälliga/dynamiska miljözoner, som infaller dagar med särskilt dålig luftkvalitet, finns bland annat i Marseille och Lyon.

Italien

I Italien finns flera olika typer av miljözoner och snarlika regleringar. I många italienska städer gäller Zona a traffico limitato, det är en begränsning att köra in i en stadskärna utan tillstånd från de lokala myndigheterna.[12] Ett sådant tillstånd ges oftast enbart till boende inom miljözonen.[13] I vissa städer gäller regleringen dygnet runt, men även tidsreglering som exempelvis 08.00-18.00 är vanligt. Zona a traffico limitato finns bland annat i Rom, Florens, Lucca, Pisa, Parma, Ferrara, Neapel och Perugia.

I Milano finns, förutom Zona a traffico limitato, även en typ av blandning mellan miljözon och trängselavgifter. Systemet som heter Milan Area C innebär att äldre dieselbilar (euro 3 och äldre) och äldre bensinbilar (utan euroklassning) är förbjudna att köra in i området. Nyare bensin- och dieselbilar betalar en miljöavgift (5 euro för besökare och 2 euro för boende) samtidigt som elbilar och hybrider åker in i Milan Area C gratis.[14]

Spanien

I vissa spanska städer finns miljözoner. Det gäller bland annat i centrala Madrid och Barcelona. I Barcelona krävs en gul dekal för att få köra bil. Där måste bensinbilar nå upp till Euro 3 och dieselbilar till Euro 4 (bensinbilar äldre än år 2000 och dieselbilar äldre än 2006) under vardagar 07.00-20.00.[15]

Miljözoner en dela av europas städer

Att begränsa de bilar som har de högsta utsläppen av partiklar och kvävedioxider att köra på centrala platser där många människor rör sig är vanligt runt om i Europa. Många europeiska länder har den här typen av begränsningar, bland annat Paris, London, Berlin och Barcelona. Det är inget konstigt att Stockholm följer efter och tar ett första steg med den nya miljözonen på Hornsgatan på Södermalm, den gata i Stockholm som har sämst luft.

 

>Vill ni fördjupa er i systemen finns den fylliga sidan Urbana tillträdesregler i Europa att dyka ned i.

 

____________________

[1] ”I den så kallade BAMSE-studien av 4000 barn i Stockholm visades också en negativ påverkan på lungorna hos 8- och 16-åringar, som under sitt första levnadsår bodde i mer förorenade områden, även vid de jämförelsevis låga föroreningshalter som finns i Stockholm”, s. 16: http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-1303-5

[2] https://www.london.gov.uk/sites/default/files/central_london_ulez_4_month_report.pdf

[3 ]https://www.london.gov.uk/sites/default/files/central_london_ulez_4_month_report.pdf

[4] https://www.standard.co.uk/futurelondon/cleanair/high-pollution-levels-detected-by-40-of-londons-air-quality-sensor-networks-a4196811.html

[5] https://hackney.gov.uk/ulev-streets

[6] https://www.ttline.com/sv/passagerare/praktiskt-2/att-kora-i-tyskland/

[7] https://www.umwelt-plakette.de/en/german-environmental-zones/berlin.html

[8] https://www.miljoeplakett.se/se/

[9] https://www.umwelt-plakette.de/en/german-environmental-zones/berlin-blue.html

[10] https://www.aftonbladet.se/bil/a/3jPBd0/dieselforbud-i-flera-tyska-stader

[11] https://www.lez-france.fr/nc/en/information-about-the-critair-vignette/french-environmental-zones-zcr/paris-zone-zcr.html

[12] http://www.italiantouristoffice.se/sv/docs/1800.pdf

[13] https://www.in-italia.se/italien/miljoezoner-i-italien-ztl/

[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Milan_Area_C

[15] https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/en/noticia/information-on-the-barcelona-low-emission-zone_579694

2 kommentarer

 1. Vad Euro 5 och Euro 6 innebär kan man se på figurerna i rapporten om Dieselgate:
  https://bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/LA/report-by-the-volkswagen-commission-of-inquiry.pdf?__blob=publicationFile
  Från och med sida 44 kan man se lätt hur i princip alla biltillverkare fuskar med Euro 5 och Euro 6.
  Även Euro 6 bilar släppa ut delvis mer än 20 gånger så mycket som gränsvärdet är – oftast i real körning istället för provcellen. Volvo finns också med med faktor 4.
  Och dä har vi inte pratat om mer än att köra ungefär så som i körcykeln. Om man trampa genom gaspedalen, brukar det vara ännu värre.

 2. Avgaser av registretrade fordon är ju en sak. En annan sak är moped som oftast inte är registrerade. Det finns många moped med två-taktare i Stockholm – speciellt förarna till dem nya leverans-tjänster som Wolt och Uber etc. kör mycket med det. Trots att det är bekant hur mycket farliga avgaser detta 50-tals teknik motorer emitterar finns de knappast med i diskussionen. Även miljözon 3 som egentligen bara tillåter elektriska bilar (vad som är bra) exkluderar inte förbränningsmotor-drivna moped – trots att de kommer att överkompensera miljöeffekterna som elbilar kommer att ta med sig.
  Oberoende av miljözoner finns dock andra städer i Europa som försöker att få ner antal två-takts-moped i stad. Stuttgart t.ex. betala motsvarande SEK 3000:- om du lämna in din två-takts-moped och köpa en el-cykel. SEK 6000:- får man när man köpa en el-moped. Sverige gör någonting liknande för vapen (vad som är bra) – frågan är vad som är mer farligt.
  Och: är det verkligen nödvändigt att vinstdriven verksamhet kör med 50-tals teknik genom Stockholm (medan lastbilar som är äldre än sju år mpste stanna ute – pga emissionerna…)?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: