Månadsarkiv: december 2021

Länsstyrelsen gav staden rätt om elsparkcyklarna

Igår kom Länsstyrelsens avgörande angående vårt beslut att använda de lokala ordningsföreskrifterna för att kräva polistillstånd för elsparkcyklarna. Länsstyrelsen finner att ändringen på intet sätt strider mot ordningslagen. Kommunfullmäktiges beslut den 8 november är därmed enligt Länsstyrelsen korrekt. De förtydligar dessutom att den aktuella uthyrningen inte stämmer överens med det ändamål som de offentliga platserna […]

Elsparkbolagen överklagar

I fredags meddelade fyra elsparkcykelbolag som vill ha fri rätt att fylla staden med elsparkcyklar att de överklagar det beslut vi tog den åttonde november i kommunfullmäktige om reglering av elsparkcyklarna. De menar att vi inte får begränsa antalet elsparkcyklar. Bolagen är starkt påhejade av en professor vid Uppsala universitet, Olle Lundin. Det vi beslutade […]