Månadsarkiv: januari 2022

Prognoser bekräftar att Arlanda inte behöver byggas ut

Det finns många som hävdar att Arlanda måste byggas ut. Flygandet kommer öka och det behövs mer rullbanekapacitet. Det är lätt att säga och en enkel ståndpunkt att inta. Men tillgängliga prognoser och scenarier visar att det inte stämmer. Jag ska här kort försöka visa hur det ser ut kopplat till den senaste prognosen och […]