Månadsarkiv: december 2022

Matbudsmopeder ett problem

De matbudsmopeder som vi har fått i stora mänger i städernas cykelbanor ställer till problem. Mopedernas bensinmotorer släpper ut orenade avgaser som lägger sig som en dimma över cykelbanorna och gör det obehaglig att cykla. För att komma tillrätta med detta problem har jag föreslagit riksdagen att ge kommunerna rätt att införa miljözoner klass 3 […]