Författararkiv: Daniel Helldén

Miljöpartistisk politik i Stockholm 2018-2022

För att göra det lättar för er väljare att förstå vilka omfattande förändringar och politiska framgångar Miljöpartiet i Stockholm haft under det grönblåa samarbetet 2018-2022 presenterar jag här en lista på omställningen till en hållbar klimatsmart stad. Listan är på intet sätt fullständig. Just nu har den en övervikt från mitt område trafikområdet. Den kommer […]

Bromma kan läggas ned 2023

I fredags kom så f.d. Moderata finansmarknadsminstern Peter Normans utredning om Bromma och Arlanda. Och återigen bekräftas att Bromma kan läggas ned. Det är glädjande minst sagt. För Stockholm och Stockholmarna som kan få fler bostäder och bli av med inflygningen över hundratusentals hushåll. Norman säger i utredningen att flygplatsen kan stängas 2035 men redan […]

Stockholms lånecykelsystem på ingång

Nu börjar vi utrullningen av Stockholms lånecykelsystem – Stockholm eBikes. Under april placeras 100 lånecykelstationer ut i de centrala delarna av staden och innan månaden är slut öppnar vi systemet med de först tusen cyklarna. Detta är näst steg i den smarta mobilitetsrevolution som vi länge arbetat för och som ger oss en smidig levande […]

Prognoser bekräftar att Arlanda inte behöver byggas ut

Det finns många som hävdar att Arlanda måste byggas ut. Flygandet kommer öka och det behövs mer rullbanekapacitet. Det är lätt att säga och en enkel ståndpunkt att inta. Men tillgängliga prognoser och scenarier visar att det inte stämmer. Jag ska här kort försöka visa hur det ser ut kopplat till den senaste prognosen och […]

Länsstyrelsen gav staden rätt om elsparkcyklarna

Igår kom Länsstyrelsens avgörande angående vårt beslut att använda de lokala ordningsföreskrifterna för att kräva polistillstånd för elsparkcyklarna. Länsstyrelsen finner att ändringen på intet sätt strider mot ordningslagen. Kommunfullmäktiges beslut den 8 november är därmed enligt Länsstyrelsen korrekt. De förtydligar dessutom att den aktuella uthyrningen inte stämmer överens med det ändamål som de offentliga platserna […]

Elsparkbolagen överklagar

I fredags meddelade fyra elsparkcykelbolag som vill ha fri rätt att fylla staden med elsparkcyklar att de överklagar det beslut vi tog den åttonde november i kommunfullmäktige om reglering av elsparkcyklarna. De menar att vi inte får begränsa antalet elsparkcyklar. Bolagen är starkt påhejade av en professor vid Uppsala universitet, Olle Lundin. Det vi beslutade […]

Mötesturné

Nu när corona släppt taget om oss drar vi igång den medborgarmötesturné som jag abrupt fick avbryta 2020. Avsikten är att försöka täcka in hela Stockholm med olika typer av öppna offentliga möten framöver. Vi kommer prata lokalpolitik i stort, mycket trafikpolitik, levande städer och lite rikspolitik. I menyn ovanför finns en flik ”Möteskalendarium för […]

Jag kandiderar till riksdagen

Efter elva år som gruppledare för Miljöpartiet i Stadshuset och åtta år som trafikborgarråd i vår huvudstad är det dags för mig att vid valet lämna kommunpolitiken och ta mig an rikspolitiken. Jag kandiderar till riksdagen! Jag kandiderar för att skärpa klimatarbetet och på det sättet vara med att utveckla landet. Jag tar med mig […]

Miljöpartiet är inte höger eller vänster utan grönt

Var på höger-vänsterskalan hör Miljöpartiet hemma? Vilka partiet kan vi samarbeta med? Det är frågor som hela tiden behöver vara uppe på dagordningen för diskussion om vi ska fortsätta vara ett dynamiskt parti som håller fast vid våra grundvärderingar och inte fastnar i andra partiers verklighetsbild. Vi är gröna och vi ska vara gröna. Jag […]

Att styra upp elsparkcyklarna

Ilskan över elsparkcyklarna den riktas mot oss i kommunerna mot oss politiker. Varför tog ni hit elsparkcyklarna? Styr upp det! Släng ut dem! Ibland kan det bli näst intill övermäktig med all galla som spys ut mot oss som ska hantera elsparkcyklarna. Och det är oförtjänt. Ända sedan de dök upp av sig själva hösten […]