Författararkiv: Daniel Helldén

Regeringen slarvar bort mångmiljardbelopp till nya stambanor

Ett av de första dragen som den nya regeringen gjorde var att skrota planerna på att förstärka järnvägsnätet i Sverige. Nya stambanor i södra Sverige stoppades. Detta beslut innebär att landet nu kommer dras med förseningar, kapacitetsbrist och dålig infrastruktur i decennier. Den räls som finns räcker helt enkelt inte till. Att renovera och underhålla […]

Matbudsmopeder ett problem

De matbudsmopeder som vi har fått i stora mänger i städernas cykelbanor ställer till problem. Mopedernas bensinmotorer släpper ut orenade avgaser som lägger sig som en dimma över cykelbanorna och gör det obehaglig att cykla. För att komma tillrätta med detta problem har jag föreslagit riksdagen att ge kommunerna rätt att införa miljözoner klass 3 […]

Riksdagen nästa

Jag vill tacka alla väljare för att jag fått äran att representera Stockholm i riksdagen de kommande fyra åren. Miljöpartiet gick fram med två procent och landade på fyra mandat i riksdagsvalkrets Stockholm vilket ger mig en plats i riksdagen. Efter åtta händelsrika år som Trafikborgarråd och totalt elva som borgarråd är det dags att […]

Grön politik i Sthlm

Här kommer en länk till en större sammanfattning av våra Gröna framgångar i Stockholm under två mandatperioder. Den första i rödgrönrosa majoritet och den andra i grönblå. Inom kort är det val och i Stockholm går vi återigen till val på att fortsätta ställa om huvudstaden i en hållbar grön riktning. Jag det vi visat […]

Miljöpartistisk politik i Stockholm 2018-2022

För att göra det lättar för er väljare att förstå vilka omfattande förändringar och politiska framgångar Miljöpartiet i Stockholm haft under det grönblåa samarbetet 2018-2022 presenterar jag här en lista på omställningen till en hållbar klimatsmart stad. Listan är på intet sätt fullständig. Just nu har den en övervikt från mitt område trafikområdet. Den kommer […]

Bromma kan läggas ned 2023

I fredags kom så f.d. Moderata finansmarknadsminstern Peter Normans utredning om Bromma och Arlanda. Och återigen bekräftas att Bromma kan läggas ned. Det är glädjande minst sagt. För Stockholm och Stockholmarna som kan få fler bostäder och bli av med inflygningen över hundratusentals hushåll. Norman säger i utredningen att flygplatsen kan stängas 2035 men redan […]

Stockholms lånecykelsystem på ingång

Nu börjar vi utrullningen av Stockholms lånecykelsystem – Stockholm eBikes. Under april placeras 100 lånecykelstationer ut i de centrala delarna av staden och innan månaden är slut öppnar vi systemet med de först tusen cyklarna. Detta är näst steg i den smarta mobilitetsrevolution som vi länge arbetat för och som ger oss en smidig levande […]

Prognoser bekräftar att Arlanda inte behöver byggas ut

Det finns många som hävdar att Arlanda måste byggas ut. Flygandet kommer öka och det behövs mer rullbanekapacitet. Det är lätt att säga och en enkel ståndpunkt att inta. Men tillgängliga prognoser och scenarier visar att det inte stämmer. Jag ska här kort försöka visa hur det ser ut kopplat till den senaste prognosen och […]

Länsstyrelsen gav staden rätt om elsparkcyklarna

Igår kom Länsstyrelsens avgörande angående vårt beslut att använda de lokala ordningsföreskrifterna för att kräva polistillstånd för elsparkcyklarna. Länsstyrelsen finner att ändringen på intet sätt strider mot ordningslagen. Kommunfullmäktiges beslut den 8 november är därmed enligt Länsstyrelsen korrekt. De förtydligar dessutom att den aktuella uthyrningen inte stämmer överens med det ändamål som de offentliga platserna […]

Elsparkbolagen överklagar

I fredags meddelade fyra elsparkcykelbolag som vill ha fri rätt att fylla staden med elsparkcyklar att de överklagar det beslut vi tog den åttonde november i kommunfullmäktige om reglering av elsparkcyklarna. De menar att vi inte får begränsa antalet elsparkcyklar. Bolagen är starkt påhejade av en professor vid Uppsala universitet, Olle Lundin. Det vi beslutade […]