Kategori Sten Nordin

Nordins guldbyxor

Utan att rodna påstår Sten Nordin (M) återkommande att pengar inte är ett bekymmer när Stockholm bygger. De bedrägliga uttalandena utgår från att Moderaterna kan bygga Sveriges dyraste infrastrukturprojekt i mannaminne – motorvägen Förbifart Stockholm och samtidigt bygga den kollektivtrafik som stockholmarna behöver. Hur denna ekvation ska gå ihop förklaras inte. Så här är det: […]