Kategori Uncategorized

Matbudsmopeder ett problem

De matbudsmopeder som vi har fått i stora mänger i städernas cykelbanor ställer till problem. Mopedernas bensinmotorer släpper ut orenade avgaser som lägger sig som en dimma över cykelbanorna och gör det obehaglig att cykla. För att komma tillrätta med detta problem har jag föreslagit riksdagen att ge kommunerna rätt att införa miljözoner klass 3 […]

Grön politik i Sthlm

Här kommer en länk till en större sammanfattning av våra Gröna framgångar i Stockholm under två mandatperioder. Den första i rödgrönrosa majoritet och den andra i grönblå. Inom kort är det val och i Stockholm går vi återigen till val på att fortsätta ställa om huvudstaden i en hållbar grön riktning. Jag det vi visat […]

Stockholms lånecykelsystem på ingång

Nu börjar vi utrullningen av Stockholms lånecykelsystem – Stockholm eBikes. Under april placeras 100 lånecykelstationer ut i de centrala delarna av staden och innan månaden är slut öppnar vi systemet med de först tusen cyklarna. Detta är näst steg i den smarta mobilitetsrevolution som vi länge arbetat för och som ger oss en smidig levande […]

Prognoser bekräftar att Arlanda inte behöver byggas ut

Det finns många som hävdar att Arlanda måste byggas ut. Flygandet kommer öka och det behövs mer rullbanekapacitet. Det är lätt att säga och en enkel ståndpunkt att inta. Men tillgängliga prognoser och scenarier visar att det inte stämmer. Jag ska här kort försöka visa hur det ser ut kopplat till den senaste prognosen och […]

Länsstyrelsen gav staden rätt om elsparkcyklarna

Igår kom Länsstyrelsens avgörande angående vårt beslut att använda de lokala ordningsföreskrifterna för att kräva polistillstånd för elsparkcyklarna. Länsstyrelsen finner att ändringen på intet sätt strider mot ordningslagen. Kommunfullmäktiges beslut den 8 november är därmed enligt Länsstyrelsen korrekt. De förtydligar dessutom att den aktuella uthyrningen inte stämmer överens med det ändamål som de offentliga platserna […]

Elsparkbolagen överklagar

I fredags meddelade fyra elsparkcykelbolag som vill ha fri rätt att fylla staden med elsparkcyklar att de överklagar det beslut vi tog den åttonde november i kommunfullmäktige om reglering av elsparkcyklarna. De menar att vi inte får begränsa antalet elsparkcyklar. Bolagen är starkt påhejade av en professor vid Uppsala universitet, Olle Lundin. Det vi beslutade […]

Mötesturné

Nu när corona släppt taget om oss drar vi igång den medborgarmötesturné som jag abrupt fick avbryta 2020. Avsikten är att försöka täcka in hela Stockholm med olika typer av öppna offentliga möten framöver. Vi kommer prata lokalpolitik i stort, mycket trafikpolitik, levande städer och lite rikspolitik. I menyn ovanför finns en flik ”Möteskalendarium för […]

Jag kandiderar till riksdagen

Efter elva år som gruppledare för Miljöpartiet i Stadshuset och åtta år som trafikborgarråd i vår huvudstad är det dags för mig att vid valet lämna kommunpolitiken och ta mig an rikspolitiken. Jag kandiderar till riksdagen! Jag kandiderar för att skärpa klimatarbetet och på det sättet vara med att utveckla landet. Jag tar med mig […]

Miljöpartiet är inte höger eller vänster utan grönt

Var på höger-vänsterskalan hör Miljöpartiet hemma? Vilka partiet kan vi samarbeta med? Det är frågor som hela tiden behöver vara uppe på dagordningen för diskussion om vi ska fortsätta vara ett dynamiskt parti som håller fast vid våra grundvärderingar och inte fastnar i andra partiers verklighetsbild. Vi är gröna och vi ska vara gröna. Jag […]

Att styra upp elsparkcyklarna

Ilskan över elsparkcyklarna den riktas mot oss i kommunerna mot oss politiker. Varför tog ni hit elsparkcyklarna? Styr upp det! Släng ut dem! Ibland kan det bli näst intill övermäktig med all galla som spys ut mot oss som ska hantera elsparkcyklarna. Och det är oförtjänt. Ända sedan de dök upp av sig själva hösten […]